Saturday, March 8, 2008

STATELESS Vietnamese arrived in Canada (Vietnamese) Thông cáo báo chí

Liên Hội Người Việt Canada
Vietnamese Canadian Federation
Fédération vietnamienne du Canada
249 Rochester Street Ottawa, ON; K1R 7M9 CANADA
Tel.: (613) 230-8282; Fax: (613) 230-8281; Email: vietfederation@bellnet.ca
Website: www.vietfederation.ca

Chương trình Tới bờ tự do

Thông cáo báo chí

Ba trong số 100 gia đình người Việt tị nạn sống bơ vơ
tại Phi Luật Tân trong gần 20 năm tới Calgary và Vancouver

Ba gia đình người Việt tị nạn sẽ tới Canada để bắt đầu cuộc sống mới sau gần 20 năm sống trong tình trạng bơ vơ tại Phi Luật Tân: một gia đình đến Calgary ngày 6 tháng 3, và hai gia đình đến Vancouver ngày 7 tháng 3.

Sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975, khoảng một triệu rưởi người Việt đã chạy trốn chế độ Cộng Sản mới áp đặt lên miền Nam Việt Nam. Phần lớn họ vượt biên bằng đường biển, trên những chiếc thuyền bé nhỏ, mỏng manh. Có tới nửa triệu người đã bỏ mình trên biển cả, vì đói khát, chết đuối vì phong ba, bão táp, hoặc bị hải tặc thảm sát. Trong số những người thoát nạn, có gần 100 gia đình bị kẹt lại tại Phi Luật Tân vì không một quốc gia nào nhận họ.

Ngày 10 tháng 5, 2007, sau 5 năm làm việc với Luật Sư Trịnh Hội, một người Úc gốc Việt đã từng tranh đấu cho người tị nạn, và tổ chức SOS VietPhi, Liên Hội Người Việt Canada đã được chính phủ Canada chấp thuận một thể thức đặc biệt, theo đó chính phủ sẽ giành mọi sự dễ dãi trong việc xét đơn xin định cư của người Việt tại Phi Luật Tân trên căn bản nhân đạo và bác áì. Những người không hội đủ tiêu chuẩn dưới dạng “Gia đình” hoặc “Ngành nghề chuyên môn” sẽ được cứu xét trên căn bản này.

Đáp ứng thể thức đặc biệt này của chính phủ, Liên Hội Người Việt Canada đã thành lập chương trình Tới bờ tự do và cộng tác với tổ chức VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment), một tổ chức từ thiện, bất vụ lợi có văn phòng tại Hoa Thịnh Đốn và Manila, để giúp các đồng bào trong việc nộp đơn và định cư tại Canada.

Cho tới nay, cộng đồng người Việt tại Canada, Hoa Kỳ và Úc đã đóng góp được trên nửa triệu Gia kim cho chương trình “Tới bờ tự do”, và 41 nhóm yểm trợ cộng đồng đã được thành lập để giúp các đồng bào định cư tại Canada. Hiện nay, có 24 gia đình hoặc cá nhân đã được cấp chiếu khán nhập cảnh, và ba gia đình đầu tiên sẽ đến Canada tuần này: một gia đình được thân nhân ở Calgary bảo trợ và hai gia đình được chùa Hoa Nghiêm ở Vancouver trợ giúp.

Ông Ed Komarniki, Phụ tá Liên lạc Quốc Hội của bà Diane Finley, Bộ Trưởng Di Trú và Công Dân Vụ, sẽ thay mặt bà Bộ Trưởng chào mừng hai gia đình tị nạn đến Vancouver.


Bà Finley tuyên bố: “Chính phủ và Thủ Tướng Canada hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada. Chúng tôi rất vui mừng chào đón các gia đình người Việt này tới xứ sở chúng tôi. Chúng tôi cũng có lời khen ngợi Liên Hội Người Việt Canada đã bỏ công sức tổ chức các nhóm yểm trợ trên toàn cõi Canada.”

Thay mặt cộng đồng người Việt tại Canada và các nơi khác, Liên Hội Người Việt Canada thành thật tri ơn tất cả các quý vị đã giúp đồng bào tị nạn tới Canada định cư, đặc biệt là bà Bộ Trưởng Finley, quý vị dân biểu thành viên của Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội khóa trước và khoá hiện tại, và tất cả các quý vị mạnh thường quân đã đóng góp rộng rãi cho chương trình Tới bờ tự do.

-30-

Ngày phổ biến: 6 tháng 3, 2008
Lê Duy Cấn
Điều Hợp Trưởng, chương trình Tới bờ tự do
Liên Hội Người Việt Canada
Đ.t. (613) 230-8282

No comments: