Sunday, September 18, 2011

Bolinao 52 Soundtrack Recording- Dan Tranh - YouTube

Bolinao 52 Soundtrack Recording- Dan Tranh - YouTube

1 comment:

Dac Nong said...

Dây đàn Tranh ngày nay bằng kim loại . Ở Việt Nam có các loại dây 40, 35, 30, 25 và 20 . Ở Pháp có thể hỏi mua dây ở các tiệm bán phụ tùng cho đàn Piano . Dây hỏi mua là dây đàn Clavecin . Ở Anh Quốc hay ở Mỹ, đàn Clavecin được gọi là đàn Harpsichord .